شما سریعترین و آسان ترین راه برای یافتن یا سپردن ملک را انتخاب کرده اید.
تا این لحظه اطلاعات ملک به این آژانس سپرده شده است.
جدیدترین ملکهای ثبت شده
آپارتمان فروشی
75 متر
ملک
170,000,000
آپارتمان فروشی
80 متر
پشت بیمارستان امیرکبیر
205,000,000
آپارتمان فروشی
75 متر
میدان فرمانداری
120,000,000
آپارتمان فروشی
70 متر
شهرک گردو
147,000,000
آپارتمان فروشی
82 متر
شهرک اندیشه
95,000,000
آپارتمان فروشی
94 متر
شهر صنعتی
197,000,000
زمین مسکونی فروشی
1100 متر
خ خرم
3,300,000,000
زمین مسکونی فروشی
300 متر
شهرک پردیس2
500,000,000
زمین مسکونی فروشی
185 متر
دکتر حسابی
1,800,000,000
زمین مسکونی فروشی
84 متر
شریعتی
1,850,000,000
زمین مسکونی فروشی
486 متر
راه آهن
2,000,000,000
زمین مسکونی فروشی
600 متر
مسکن
1,800,000,000
ساختمان فروشی
240 متر
عباس آباد
1,000,000,000
ساختمان فروشی
170 متر
دکتر حسابی
1,700,000,000
ساختمان فروشی
530 متر
ملک
3,600,000,000
ساختمان فروشی
415 متر
17 متری ملک
3,000,000,000
ساختمان فروشی
128 متر
شریعتی
600,000,000
ساختمان فروشی
120 متر
خیابان حصار
370,000,000امروز: 84 / دیروز: 152
این هفته: 84
کل: 619,164
میانگین روزانه: 278