شما سریعترین و آسان ترین راه برای یافتن یا سپردن ملک را انتخاب کرده اید.
تا این لحظه اطلاعات ملک به این آژانس سپرده شده است.
جدیدترین ملکهای ثبت شده
ساختمان کلنگی فروشی
300 متر
سایر
1,800,000,000
آپارتمان فروشی
170 متر
عباس آباد
766,000,000
آپارتمان فروشی
108 متر
مجتمع مخابرات
378,000,000
آپارتمان فروشی
168 متر
ملک
756,000,000
آپارتمان فروشی
180 متر
ملک
810,000,000
آپارتمان فروشی
110 متر
مصطفی خمینی
462,000,000
آپارتمان فروشی
175 متر
خ خرم
700,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ شهید سلطانی
960,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ شهید سلطانی
963,000,000
پیش فروش آپارتمان
مسکن
4,000,000
پیش فروش آپارتمان
عباس آباد
745,000,000
زمین مسکونی فروشی
185 متر
دکتر حسابی
1,800,000,000
زمین مسکونی فروشی
670 متر
طالقانی
3,000,000,000
زمین مسکونی فروشی
370 متر
خیابان امام
2,220,000,000
زمین مسکونی فروشی
1200 متر
سایر
3,000,000,000
زمین مسکونی فروشی
350 متر
خ محسنی
1,050,000,000
زمین مسکونی فروشی
680 متر
شریعتی
4,000,000,000
ساختمان فروشی
240 متر
شریعتی
800,000,000امروز: 112 / دیروز: 125
این هفته: 370
کل: 648,007
میانگین روزانه: 265