شما سریعترین و آسان ترین راه برای یافتن یا سپردن ملک را انتخاب کرده اید.
تا این لحظه اطلاعات ملک به این آژانس سپرده شده است.
جدیدترین ملکهای ثبت شده
ساختمان کلنگی فروشی
168 متر
رودکی
450,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
258 متر
خیابان قیام
1,100,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
348 متر
دکتر حسابی
800,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
250 متر
خ خرم
630,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
116 متر
ملک
300,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
220 متر
شهرک فاطمیه
570,000,000
آپارتمان فروشی
127 متر
شهر صنعتی
270,000,000
آپارتمان فروشی
150 متر
خ خرم
600,000,000
آپارتمان فروشی
185 متر
عباس آباد
925,000,000
آپارتمان فروشی
53 متر
هپکو
122,000,000
آپارتمان فروشی
110 متر
خیابان علم الهدی
352,000,000
آپارتمان فروشی
78 متر
ملک
234,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ خرم
500,000,000
پیش فروش آپارتمان
شهرک حمید
141,000,000
پیش فروش آپارتمان
هپکو
310,000,000
پیش فروش آپارتمان
عباس آباد
570,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ دانشگاه
264,000,000
پیش فروش آپارتمان
شهرک حمید
142,000,000
زمین مسکونی فروشی
800 متر
خ خرم
کارشناسی
زمین مسکونی فروشی
231 متر
آیت الله غفاری
508,000,000
زمین مسکونی فروشی
260 متر
خ خرم
کارشناسی
زمین مسکونی فروشی
178 متر
شهرک هجرت
240,000,000
زمین مسکونی فروشی
400 متر
شهرک پردیس 1
560,000,000
زمین مسکونی فروشی
290 متر
دروازه تهران
کارشناسی
ساختمان فروشی
186 متر
خ خرم
1,100,000,000
ساختمان فروشی
350 متر
شهرک گردو
900,000,000
ساختمان فروشی
385 متر
شهرک مهاجران
350,000,000
ساختمان فروشی
175 متر
ملک
620,000,000
ساختمان فروشی
262 متر
شهرک قائم
524,000,000
ساختمان فروشی
175 متر
قائم مقام
3,000,000,000امروز: 35 / دیروز: 133
این هفته: 35
کل: 608,313
میانگین روزانه: 283