شما سریعترین و آسان ترین راه برای یافتن یا سپردن ملک را انتخاب کرده اید.
تا این لحظه اطلاعات ملک به این آژانس سپرده شده است.
جدیدترین ملکهای ثبت شده
ساختمان کلنگی فروشی
300 متر
سایر
1,800,000,000
آپارتمان فروشی
91 متر
شهر صنعتی
250,000,000
آپارتمان فروشی
93 متر
خیابان مدرس
312,000,000
آپارتمان فروشی
147 متر
شریعتی
400,000,000
آپارتمان فروشی
123 متر
خیابان سوم شعبان
442,000,000
آپارتمان فروشی
150 متر
خیابان امام
600,000,000
آپارتمان فروشی
170 متر
شریعتی
765,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ شهید سلطانی
960,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ شهید سلطانی
963,000,000
پیش فروش آپارتمان
مسکن
4,000,000
پیش فروش آپارتمان
عباس آباد
745,000,000
زمین مسکونی فروشی
2400 متر
خ خرم
7,000,000,000
زمین مسکونی فروشی
108 متر
خیابان امام
270,000,000
زمین مسکونی فروشی
330 متر
خ شکرایی
2,000,000,000
زمین مسکونی فروشی
86 متر
خیابان عضد
300,000,000
زمین مسکونی فروشی
300 متر
شهرک پردیس2
500,000,000
زمین مسکونی فروشی
350 متر
خ محسنی
1,050,000,000
ساختمان فروشی
210 متر
طالقانی
1,150,000,000
ساختمان فروشی
65 متر
هپکو
120,000,000
ساختمان فروشی
118 متر
دکتر حسابی
400,000,000
ساختمان فروشی
230 متر
میدان دارایی
1,720,000,000
ساختمان فروشی
250 متر
خیابان قیام
1,500,000,000
ساختمان فروشی
370 متر
دکتر حسابی
4,500,000,000امروز: 42 / دیروز: 154
این هفته: 798
کل: 652,981
میانگین روزانه: 264