شما سریعترین و آسان ترین راه برای یافتن یا سپردن ملک را انتخاب کرده اید.
تا این لحظه اطلاعات ملک به این آژانس سپرده شده است.
جدیدترین ملکهای ثبت شده
ساختمان کلنگی فروشی
535 متر
ملک
3,550,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
290 متر
خ دانشگاه
870,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
156 متر
خ اوحدی
375,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
120 متر
آیت الله غفاری
1,600,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
400 متر
خ حاج باشی
2,000,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
600 متر
عباس آباد
3,600,000,000
آپارتمان فروشی
90 متر
خیابان جنت
315,000,000
آپارتمان فروشی
75 متر
شهرک قائم
127,500,000
آپارتمان فروشی
69 متر
شهرک پردیس2
100,000,000
آپارتمان فروشی
55 متر
مولوی غربی
110,000,000
آپارتمان فروشی
112 متر
مجتمع مخابرات
327,000,000
آپارتمان فروشی
120 متر
خ دانشگاه
360,000,000
پیش فروش آپارتمان
شهرک حمید
142,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ خرم
430,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ دانشگاه
264,000,000
پیش فروش آپارتمان
شهرک شهید بهشتی فاز 2
80,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ خرم
760,000,000
پیش فروش آپارتمان
شهرک حافظیه
230,000,000
زمین مسکونی فروشی
280 متر
بر خیابان اصلی سنجان
کارشناسی
زمین مسکونی فروشی
1495 متر
شهر صنعتی
2,691,000,000
زمین مسکونی فروشی
150 متر
جهانگیری
350,000,000
زمین مسکونی فروشی
162 متر
شهرک توحید
320,000,000
زمین مسکونی فروشی
680 متر
شریعتی
4,000,000,000
زمین مسکونی فروشی
330 متر
خیابان جنت
کارشناسی
ساختمان فروشی
63 متر
فوتبال-خیابان 15 متری اسلام -کوچه شهید ربیعی سمت چ
65,000,000
ساختمان فروشی
230 متر
خیابان امام
650,000,000
ساختمان فروشی
700 متر
خ شهید قدوسی
کارشناسی
ساختمان فروشی
300 متر
شریعتی
1,000,000,000
ساختمان فروشی
147 متر
شهرک فاطمیه
500,000,000
ساختمان فروشی
224 متر
شریعتی
224,000,000امروز: 10 / دیروز: 127
این هفته: 10
کل: 590,391
میانگین روزانه: 290