شما سریعترین و آسان ترین راه برای یافتن یا سپردن ملک را انتخاب کرده اید.
تا این لحظه اطلاعات ملک به این آژانس سپرده شده است.
جدیدترین ملکهای ثبت شده
ساختمان کلنگی فروشی
218 متر
ملک
825,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
192 متر
خ شهید سلطانی
960,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
300 متر
خیابان ادبجو
کارشناسی
ساختمان کلنگی فروشی
200 متر
خ دانشگاه
800,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
93 متر
خ مشهد
95,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
300 متر
خیابان ادبجو
کارشناسی
آپارتمان فروشی
77 متر
خ خرم
160,000,000
آپارتمان فروشی
90 متر
خ خرم
220,000,000
آپارتمان فروشی
100 متر
هپکو
180,000,000
آپارتمان فروشی
85 متر
شهرک امین
120,000,000
آپارتمان فروشی
143 متر
خیابان فجر
500,000,000
آپارتمان فروشی
85 متر
هپکو
255,000,000
پیش فروش آپارتمان
شهدای صفری
45,000,000
پیش فروش آپارتمان
مسکن
250,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ خرم
500,000,000
پیش فروش آپارتمان
ملک
1,000,000,000
پیش فروش آپارتمان
شهرک شهید بهشتی فاز 2
80,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ خرم
430,000,000
زمین مسکونی فروشی
1350 متر
خیابان امام
کارشناسی
زمین مسکونی فروشی
540 متر
شریعتی
کارشناسی
زمین مسکونی فروشی
200 متر
ملک
860,000,000
زمین مسکونی فروشی
440 متر
خانه سازی قنات
1,600,000,000
زمین مسکونی فروشی
6600 متر
شهرک گردو
کارشناسی
زمین مسکونی فروشی
280 متر
عباس آباد
1,260,000,000
ساختمان فروشی
200 متر
شهرک فاطمیه
460,000,000
ساختمان فروشی
300 متر
شهرک صنایع
540,000,000
ساختمان فروشی
230 متر
خ خرم
1,100,000,000
ساختمان فروشی
200 متر
شهرک بعثت
600,000,000
ساختمان فروشی
86 متر
شهدای صفری
110,000,000
ساختمان فروشی
225 متر
خ محسنی
720,000,000امروز: 113 / دیروز: 120
این هفته: 788
کل: 595,148
میانگین روزانه: 288