شما سریعترین و آسان ترین راه برای یافتن یا سپردن ملک را انتخاب کرده اید.
تا این لحظه اطلاعات ملک به این آژانس سپرده شده است.
جدیدترین ملکهای ثبت شده
ساختمان کلنگی فروشی
107 متر
جهانگیری
230,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
260 متر
خ حاج باشی
1,500,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
465 متر
خیابان ادبجو
697,500,000
ساختمان کلنگی فروشی
150 متر
خیابان راهزان
400,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
290 متر
خ دانشگاه
870,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
250 متر
انبار جهاد
750,000,000
آپارتمان فروشی
94 متر
پشت بیمارستان امیرکبیر
235,000,000
آپارتمان فروشی
160 متر
12 متری ملک
688,000,000
آپارتمان فروشی
76 متر
مسکن
133,000,000
آپارتمان فروشی
94 متر
شهرک گردو
216,200,000
آپارتمان فروشی
160 متر
خیابان مدرس
528,000,000
آپارتمان فروشی
58 متر
شهرک قائم
80,000,000
پیش فروش آپارتمان
شهرک حمید
141,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ خرم
595,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ خرم
500,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ خرم
350,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ خرم
500,000,000
پیش فروش آپارتمان
شهرک شهید بهشتی فاز 2
80,000,000
زمین مسکونی فروشی
330 متر
خیابان جنت
کارشناسی
زمین مسکونی فروشی
3500 متر
خیابان امام
کارشناسی
زمین مسکونی فروشی
94 متر
خانه سازی قنات
25,000,000
زمین مسکونی فروشی
830 متر
میدان امام
کارشناسی
زمین مسکونی فروشی
700 متر
خیابان امام
2,800,000,000
زمین مسکونی فروشی
92 متر
خیابان امام
300,000,000
ساختمان فروشی
205 متر
جهرم
350,000,000
ساختمان فروشی
220 متر
هپکو
700,000,000
ساختمان فروشی
90 متر
طالقانی
2,000,000,000
ساختمان فروشی
210 متر
ملک
1,500,000,000
ساختمان فروشی
130 متر
کرهرود
180,000,000
ساختمان فروشی
242 متر
میدان دارایی
968,000,000امروز: 34 / دیروز: 149
این هفته: 498
کل: 603,683
میانگین روزانه: 285