شما سریعترین و آسان ترین راه برای یافتن یا سپردن ملک را انتخاب کرده اید.
تا این لحظه اطلاعات ملک به این آژانس سپرده شده است.

ملکهای ویژهجدیدترین ملکهای ثبت شده
ساختمان کلنگی فروشی
240 متر
دکتر حسابی
900,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
218 متر
سایر
کارشناسی
ساختمان کلنگی فروشی
200 متر
سی متری فوتبال
کارشناسی
ساختمان کلنگی فروشی
136 متر
خ خرم
532,000,000
ساختمان کلنگی فروشی
385 متر
مولوی غربی
کارشناسی
ساختمان کلنگی فروشی
207 متر
طالقانی
621,000,000
آپارتمان فروشی
117 متر
شریعتی
490,000,000
آپارتمان فروشی
108 متر
خ دانشگاه
282,100,000
آپارتمان فروشی
85 متر
ملک
340,000,000
آپارتمان فروشی
127 متر
عباس آباد
350,000,000
آپارتمان فروشی
220 متر
ملک
1,320,000,000
آپارتمان فروشی
100 متر
خیابان جنت
350,000,000
پیش فروش آپارتمان
شهرک پردیس 1
238,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ خرم
760,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ خرم
500,000,000
پیش فروش آپارتمان
شهرک شهید بهشتی فاز 2
80,000,000
پیش فروش آپارتمان
خ دانشگاه
264,000,000
پیش فروش آپارتمان
خیابان سبحانی
3,000,000
زمین مسکونی فروشی
4200 متر
خیابان امام
کارشناسی
زمین مسکونی فروشی
300 متر
خ محسنی
کارشناسی
زمین مسکونی فروشی
200 متر
شریعتی
540,000,000
زمین مسکونی فروشی
200 متر
سایر
240,000,000
زمین مسکونی فروشی
450 متر
12 متری ملک
4,050,000,000
زمین مسکونی فروشی
205 متر
خیابان امام
516,000,000
ساختمان فروشی
200 متر
هپکو
470,000,000
ساختمان فروشی
204 متر
خیابان امام
600,000,000
ساختمان فروشی
90 متر
کرهرود
90,000,000
ساختمان فروشی
165 متر
خیابان امام
50,000
ساختمان فروشی
1355 متر
خیابان امام
3,386,000,000
ساختمان فروشی
80 متر
سایر
100,000,000امروز: 46 / دیروز: 246
این هفته: 1,072
کل: 532,783
میانگین روزانه: 304